Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP

W listopadzie 2004r. poddaliśmy ocenie wprowadzony w firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg Codex Alimentarius Annex to CAC/RCP1-1969 (2009). Wdrożony system gwarantuje wytwarzanie żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Jednostkę certyfikującą była firma Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia naszego zakładu to: