Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Do zgłaszania działań niepożądanych uprawnione są osoby wykonujące zawód medyczny (m.in. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka) oraz pacjenci u których one wystąpiły.

Działania niepożądane naszych produktów leczniczych można zgłaszać w następujący sposób:

·         poprzez wysłanie wypełnionego formularza
a) formularz dla osób wykonujących zawód medyczny                                                                                                                               Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego – LEKARZ
b) formularz dla pacjentów                                                                                                                                                                                Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego – PACJENT

·         pocztą elektroniczną: piotr@kawon.com.pl

·         faksem: + 48 65 575 85 49

·         listownie:  Zakład Zielarski „KAWON – HURT” Nowak sp.j.,

Krajewice 119, 63-800 Gostyń