POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Stronę zwany dalej Właścicielem.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Strony.

1.3 Prowadząc stronę internetową  dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Właścicielowi i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika na Stronie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Właściciela strony o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Właściciela strony.

2. DANE OSOBOWE

2.1 Podczas korzystania ze Strony, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

  1. podczas rejestracji na stronie (dane kontaktowe )
  2. przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Właściciela Strony (adres e-mail)
  3. przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

 

2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Strony, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Właściciela Strony, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa , w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych na Stronie.

2.3 Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

3. MAILING

3.1 Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Właściciela Strony  informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

3.2 Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

3.3 Właściciel Strony dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

4. NEWSLETTER

4.1 W przypadku udostępnienia na Stronie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji na Stronie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych i Sklepie i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

4.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych i Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

5. CIASTECZKA (COOKIES)

5.1 Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.