Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Do zgłaszania działań niepożądanych uprawnione są osoby wykonujące zawód medyczny (m.in. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka) oraz pacjenci u których one wystąpiły.

Działania niepożądane naszych produktów leczniczych można zgłaszać w następujący sposób:

·         poprzez wysłanie wypełnionego formularza
a) formularz dla osób wykonujących zawód medyczny

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego - LEKARZ
b) formularz dla pacjentów

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego - PACJENT

·         pocztą elektroniczną: piotr@kawon.com.pl

·         faksem: + 48 65 575 85 49

·         listownie:  Zakład Zielarski „KAWON - HURT” Nowak sp.j., Krajewice 119, 63-800 Gostyń