VIII Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gnieźnie

  VIII Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gnieźnie
  „Jesteśmy tu i teraz. Dialog międzypokoleniowy”
  (31.08-3.09.2011)
  Ilość obecnych: 350 osób
  Konferencja zorganizowana przez Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie według uzyskanych danych działa 350 placówek edukacyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na obchodach obecne były delegacje świata nauki, władze miasta, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. abp. senior Henryk Muszyński
  Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z produktami KAWON, a szczególnie z herbatkami owocowymi i klasycznymi, które bardzo im smakowały. W ramach umowy barterowej KAWON przygotował obsługę cateringową dla uczestników(ciasteczka, kawa, herbata, owoce).
  Każdy uczestnik otrzymał zestawy materiałów reklamowych, vademecum zielarskie, próbki herbatek oraz ofertę na organizację prelekcji prozdrowotnej dla słuchaczy UTW .