KOSZYCZEK ARNIKI

Arnicae anthodium - 1g/g, zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 25 g

Skład: 1 g produktu zawiera 1 g koszyczka arniki (Arnica chamissonis Less., anthodium).

Wskazania do stosowania: Napar stosowany jest jako środek przeciwzapalny do okładów na obrzęki i krwiaki po urazach. Ponadto w stanach zapalnych skóry jako środek gojący.

Przeciwwskazania: Uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae = Compositae).

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie stosować na otwarte rany. Jeżeli objawy nie ustępują lub nasilą się w czasie stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Interakcje: Nie zgłaszano.

Działania niepożądane: Przy stosowaniu naparu na większą powierzchnię ciała może nastąpić podwyższenie temperatury lub zapalenie kontaktowe skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), https://smz.ezdrowie.gov.pl.  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:  Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn:  Nieistotny.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania: Stosowanie tylko na skórę. Dorośli: 4 łyżki
(4 g) surowca zaparzyć w 1 szklance (200 ml) wrzącej wody. Naparu używać do okładów. Można również przygotować okłady z naparu z 4 łyżek surowca w 2 szklankach wody, 50g gliceryny i łyżeczki octu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności: OTC - Lek wydawany bez recepty.