ZIELE FIOŁKA TRÓJBARWNEGO

Nazwa produktu leczniczego: ZIELE FIOŁKA TRÓJBARWNEGO

Violae herba cum flore

zioła do zaparzania, 1 g/g  

Zawartość opakowania: 50 g

Skład: 1 g produktu leczniczego zawiera 1 g ziela fiołka trójbarwnego (Viola arvenis Murray  i/lub Viola tricolor L., herba cum flore).

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosuje się w leczeniu objawowym łagodnego łojotokowego zapalenia skóry.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ziele fiołka trójbarwnego lub salicylany. Podanie na skórę: otwarte rany oraz duże obszary uszkodzonej skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Podanie doustne: Ze względu na brak wystarczających danych lek nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Podanie na skórę: Ze względu na brak wystarczających danych lek nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie należy zażywać gorących kąpieli w przypadku stanów gorączkowych, chorób zakaźnych, niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego.

Interakcje: Nie zgłaszano.

Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie badano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Podanie doustne

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: 1½ łyżki (3 g) ziela zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 5 – 7 minut. Pić ciepły, świeżo przygotowany napar 1 – 3 razy na dobę po posiłkach.

Podanie na skórę

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:  1½ łyżki (3 g) ziela zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 5 – 7 minut. Przygotowany w ten sposób napar aplikować na miejsca dotknięte zmianami w postaci wilgotnego opatrunku.

W przypadku stosowania naparu jako dodatku do kąpieli należy 2½ łyżki (5 g) do 5 łyżek (10 g) ziela zalać 1000 ml wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 5 – 7 minut, a następnie otrzymany napar dodać do kąpieli.

Czas stosowania: Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie pomimo stosowania produktu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie: Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania  niepożądane: Odnotowano jeden przypadek hemolizy u dziecka z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) po doustnym zażyciu leku. Częstość występowania tych działań niepożądanych nie jest znana. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze do 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności: OTC – Lek wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” Nowak Sp.j.

KRAJEWICE 119

63-800 GOSTYŃ

tel/fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl